เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 19, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 61952 39055 5423 2905 48997 19992 7532 851 44856 434 1826 39661 5395
CAD 138838 41043 40188 68379 75332 27666 21568 40030 50747 4405 8115 43733 37720
CHF 76994 10111 54145 57429 2482 9454 20367 54421 1654 450 466 11859 52237
EUR 131398 69197 18083 15429 79941 45551 32153 9961 69297 18995 9551 46743 13340
GBP 104255 60218 17265 18723 72331 25222 14567 10645 70212 6395 2847 60045 15544
JPY 225098 34955 125759 160209 62383 29592 36614 114980 39433 34971 6848 22390 124015
MXN 52703 21065 18603 27997 30071 2882 3270 25331 28398 4863 301 16486 17119
NZD 17608 13350 468 2568 16218 1690 922 534 14336 1912 0 13039 1585
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้