เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 10, 2007

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 117562 80577 6222 5038 95867 30607 14133 3331 87852 5526 8052 75062 1810
CAD 110266 23062 38626 56080 43876 28395 25035 45613 32926 5619 9804 15518 33038
CHF 58718 13453 36659 31840 10012 13413 12035 32264 8391 0 977 11596 35826
EUR 212087 126947 22553 22579 152751 61695 35917 14408 139714 23721 16081 94986 10360
GBP 120468 70095 21678 22147 77490 28102 21176 16256 57486 1890 16945 68865 20071
JPY 230370 42718 107559 141946 82979 43034 37160 108678 54240 26670 14895 24995 100865
MXN 75108 30440 16696 36719 54854 7295 2904 35496 46148 2675 348 23486 17600
NZD 25383 21068 1001 1916 22835 2399 1547 2008 20090 2360 879 17873 1736
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้