เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 22, 2007

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 103300 66861 19561 10057 71475 25787 11669 11288 59071 5168 9367 55601 15269
CAD 172032 83891 44924 51326 99885 34621 25029 34577 87212 6308 9650 76885 30772
CHF 100303 9372 75241 79682 5471 11087 19429 76903 6344 0 1987 10313 69159
EUR 218897 126860 31573 35859 145736 53046 38456 24300 123418 30417 18707 90284 21496
GBP 122261 56493 21155 35585 82060 30173 19036 23156 54465 1689 22418 58397 17038
JPY 326431 52301 204047 230085 83736 42538 37141 191604 36178 29291 20245 25267 192825
MXN 128888 81362 12124 36300 111761 10436 4213 15668 90328 4201 1093 71716 5056
NZD 24381 16607 800 5054 21951 2714 1624 4363 21283 2320 461 14078 158
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้