เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 20, 2007

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 70026 35304 4808 14247 57792 20298 7249 9371 42210 3393 11699 30755 2541
CAD 109533 41574 9282 36064 76809 28734 20281 17994 62257 9561 2011 32650 6849
CHF 83181 37165 23433 18608 49082 26889 10147 13861 43327 1740 450 33576 22374
EUR 227240 98548 28520 70157 154389 57102 42898 56656 112104 23856 27002 69460 32056
GBP 122587 54350 19965 44093 82937 22753 18294 43477 63804 968 23587 50194 11736
JPY 193209 68020 37619 83162 134908 41145 19800 80153 123051 13941 20767 47441 25402
MXN 94239 31631 14724 55841 75074 6025 3699 47866 67803 6739 514 26664 11887
NZD 23219 12132 5078 8312 17384 2775 757 10050 15708 2409 1248 7409 4505
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้