เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 15, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 81641 40712 15252 13604 58118 27297 8243 6098 50205 8383 5155 35139 13814
CAD 81827 22866 15101 27093 46562 28811 17107 14491 39602 9266 535 17647 14470
CHF 67556 25415 20253 19597 38251 22544 9052 15656 34170 6232 450 19979 21341
EUR 177003 81812 36830 42254 102175 51636 36697 26674 73752 24943 18246 54267 36209
GBP 84161 32740 32433 30975 26447 19059 23894 18859 10357 2541 14713 32162 23161
JPY 202548 64712 27513 100897 151888 35273 21481 66751 124143 23371 4209 40717 22822
MXN 82208 38271 8319 37926 71473 5762 2167 33202 68596 11115 554 30028 5687
NZD 22467 16969 1220 2458 20520 2932 619 3819 17490 1632 3129 13794 678
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้