เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 05, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 73676 45325 12428 5230 51209 23106 10024 2612 45453 2740 6375 40392 8320
CAD 93574 30603 20363 32036 54769 29159 16666 17508 44551 10356 7420 24579 15577
CHF 64353 22588 19802 19172 35367 22582 9173 17344 35697 0 450 21495 16703
EUR 199494 60106 47542 86513 109379 50762 40460 57052 73746 19733 18202 44196 40567
GBP 93616 30757 38566 44380 29039 16691 24223 27744 14983 4693 11161 31480 28744
JPY 225290 83740 29050 104879 175163 35354 19760 76301 135762 15282 5617 62624 35963
MXN 121116 79122 7067 33096 109270 7865 3746 9583 86413 7332 554 71761 4591
NZD 23061 16150 1361 3859 20565 2965 1048 5258 15279 1189 4890 13273 1061
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้