เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 19, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 94144 58464 18044 8022 66708 27637 9371 2249 60419 2550 7019 56298 13199
CAD 95614 33387 21440 28562 53308 32452 19653 14200 48553 11658 7434 25742 12071
CHF 68500 23979 22992 23381 36283 21129 9214 21034 34620 439 450 22725 20806
EUR 209143 60926 46196 101376 120377 45648 41377 80128 77395 19221 17553 41386 43320
GBP 94673 25606 37763 49055 28235 18290 26953 39363 13503 4380 11497 19862 29718
JPY 237223 80805 30361 117380 184665 37495 20654 90427 139187 15690 5826 57377 41240
MXN 166427 123599 7092 35374 156706 6750 1925 13453 133961 7741 554 113687 3751
NZD 24663 16735 1608 4796 21833 3064 1154 6228 16794 1047 4892 13880 1105
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้