เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 04, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 90774 55808 18422 6127 62910 28807 9410 3023 56194 1752 7309 50372 13787
CAD 117986 60105 23699 22427 75358 33438 16913 10783 69939 12392 7101 49515 15993
CHF 81574 24647 24480 30012 47310 26795 9664 25855 45045 1063 450 23388 22636
EUR 226280 73238 41228 99752 141064 50698 41396 67511 84963 19948 18066 54400 46974
GBP 100067 38013 22299 40675 53988 21222 23623 28849 40982 4373 11027 33509 12758
JPY 254859 94654 38369 116355 194159 42443 20924 70454 152672 15516 3432 87909 46341
MXN 170510 120841 7958 41779 159118 6628 2172 13723 128310 6642 1230 109544 3982
NZD 24541 14988 1357 6646 22125 2839 991 8314 16976 984 4863 11817 995
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้