เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 11, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 93044 47880 16188 17602 67479 27439 9254 5410 50517 1649 7481 43066 12561
CAD 117606 50353 21422 31350 76213 33476 17544 13286 60569 13004 7092 35996 16311
CHF 90384 25646 29894 39069 49752 24769 9838 29418 43396 1145 576 24039 26041
EUR 245172 81646 52547 118602 151616 42679 38764 65639 66976 20396 18057 57051 56192
GBP 109031 45149 23920 46685 61934 16935 22915 32116 43516 4081 11176 36270 13572
JPY 234069 86383 36230 108059 178301 37547 17458 70794 145660 14328 4060 79661 39990
MXN 126567 79981 6247 38552 118024 7618 1880 28877 107175 5680 796 73086 3245
NZD 25732 13379 983 9553 23723 2779 1005 8910 16285 825 4503 10201 781
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้