เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 18, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 72466 40625 5060 6003 56149 25838 11257 4879 44877 2191 7610 35042 6231
CAD 127275 43416 22517 47073 78320 30123 19775 13407 49542 12955 7407 32112 19052
CHF 54366 24560 13336 6985 32207 22726 8728 5952 34664 1145 450 22384 8695
EUR 162474 78310 51789 34582 65588 47511 43026 26485 26039 20782 19553 54498 57359
GBP 83249 49963 20823 16072 44020 17214 18406 9681 37302 5503 10967 47386 14095
JPY 193580 82300 26541 76317 150981 33837 14932 52574 144998 14905 4461 82871 25344
MXN 104067 93397 4093 5391 97623 5279 2351 7097 95871 6069 852 84420 1933
NZD 17754 12921 2543 2196 14288 2637 923 4162 9721 822 3419 9512 3039
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้