เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 25, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 71646 40242 4622 8883 58804 22361 8060 14058 43827 521 9815 31860 7378
CAD 98867 28183 26005 41813 54591 26587 15987 26646 40616 12503 7407 15608 23736
CHF 57488 30768 19987 6578 30010 20138 7487 7030 32643 1147 450 27885 15050
EUR 163586 90956 48185 28157 74502 42837 39263 17377 40984 20707 20038 72228 49461
GBP 78111 44244 24516 18361 34475 15506 19120 15953 28341 2786 11222 41391 16295
JPY 196616 88691 22771 76963 158417 29768 14234 53924 149003 16149 4631 90283 24512
MXN 120313 109318 5467 5442 113089 5486 1690 6722 111626 6324 855 100511 2501
NZD 18330 12476 3025 3298 14437 2556 868 3968 11771 1931 344 9208 4071
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้