เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 22, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 101469 70348 11850 2567 81053 27559 7571 3417 71511 1450 10345 65671 9465
CAD 105665 43836 26466 31165 60177 28310 16668 22879 55380 14013 6875 26356 20018
CHF 59593 24731 21722 15849 27879 19012 9991 15367 30727 1510 874 22679 15515
EUR 178052 81612 62705 41337 63449 52003 48798 27559 47101 21306 20593 60272 40368
GBP 115364 35044 30381 64051 62306 16257 22665 56887 48615 2788 12493 32239 22546
JPY 172737 60353 25266 85279 128494 26097 17969 76623 106690 15514 4286 38395 29678
MXN 142006 128069 7212 6678 132157 6779 2157 724 127917 7528 1748 122250 2396
NZD 23365 12726 4832 7844 17295 2763 1206 6831 13526 2253 1560 9529 4754
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้