เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 20, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 111047 72418 11117 8600 89280 29115 9736 11713 78767 1406 6282 64687 11610
CAD 115665 53118 21700 26201 73244 34317 18692 16114 65649 16945 6893 33511 16005
CHF 62984 19037 23980 24695 27624 19252 11380 19875 23914 752 2880 18269 17699
EUR 212882 70240 63399 94653 104525 44508 41477 80876 82233 20160 23416 48111 43572
GBP 160094 22233 47573 122488 87829 15260 24579 113596 75873 2771 15300 21651 33304
JPY 165388 65203 25155 69969 121168 28580 17429 61354 100079 14581 4820 41827 25925
MXN 116535 97539 6940 14543 103896 3730 4976 8211 100117 5861 1734 92326 2000
NZD 30921 12274 7733 16327 21836 2320 1352 16681 13387 661 6532 9544 7352
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้