เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 17, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 72514 42536 5549 2769 40709 26482 25529 2296 35226 3394 6571 36546 2514
CAD 130634 36386 37337 50605 51433 41355 39576 36052 28286 9825 6449 14141 33452
CHF 44091 10824 19738 15289 11735 17978 12618 17175 6540 865 1782 5648 18184
EUR 132056 49514 58804 32128 27941 47791 42688 25537 18028 18452 25076 31970 31220
GBP 88496 20534 51782 48466 9086 19468 27600 43558 6530 5650 14893 16919 33807
JPY 161544 39989 34132 96011 97236 24884 29516 50908 58210 14888 5119 29141 28561
MXN 111911 99948 4101 4489 89578 7219 17977 3033 86484 5865 1617 92119 1850
NZD 25095 10806 9240 8943 14099 5346 1756 11308 6700 537 7343 7813 8680
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้