เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 01, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 96429 60912 9503 6570 68702 28271 17548 3039 45759 3777 6462 55672 5789
CAD 87207 24732 34522 29255 26447 31004 24022 15562 11836 8171 6722 13387 28690
CHF 56638 26040 19433 8359 25869 22239 11336 9448 20007 942 1196 20480 16875
EUR 179885 88162 60479 40013 73450 49453 43699 27304 63659 19554 26765 68891 28750
GBP 89850 38184 40815 32366 21904 19004 26835 20245 25601 4412 14603 38184 18025
JPY 175598 45189 29184 103980 122231 25883 23637 52479 62812 14659 4641 36443 22007
MXN 100205 80362 6427 10618 86391 8943 7105 7514 83885 5565 1617 72648 3481
NZD 26855 11988 8822 12034 16627 2833 1406 9457 6750 409 10050 9725 7904
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้