เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 12, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 74805 27714 18661 22932 43248 23790 12527 23415 18561 1104 6954 21046 14161
CAD 121154 33650 58979 55920 29761 25980 26810 49385 12637 9539 7641 14703 53744
CHF 58312 13555 21938 33080 20621 11521 15597 35614 16222 31 2011 8276 19725
EUR 146235 39822 59249 54139 35030 48122 47804 37921 24750 17287 23561 24646 29763
GBP 99819 18886 51832 65051 18559 15324 28870 49393 10126 1305 19983 21541 33959
JPY 208622 46164 59413 141077 121647 20834 27015 99594 60992 12738 6286 31519 61958
MXN 105696 60047 9523 32681 87895 12266 7576 12490 70533 5383 1601 56513 1957
NZD 31708 10639 12090 18802 17271 2267 2347 12787 1747 229 10844 8282 11881
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้