เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 23, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 55072 7759 27221 32346 13958 14963 13889 27834 4275 1905 12731 1597 23255
CAD 92330 17090 35743 47346 30429 23168 21432 12985 34203 8002 11431 11561 18408
CHF 42296 8345 16452 20616 14043 13265 11731 11725 16132 0 1975 6094 12212
EUR 152022 33266 64323 79367 48721 37331 36920 50698 16982 16729 39437 19754 39963
GBP 98762 12008 59779 75772 13117 10752 25636 56241 2609 1986 24674 10297 37641
JPY 141677 51186 19247 67085 108729 23166 13461 51905 80442 30074 6457 31604 13905
MXN 48558 14498 8069 30288 37558 3772 2931 7296 21255 7537 4763 12587 7387
NZD 22337 4418 9004 16676 9725 1243 3608 12713 3148 4036 6208 1847 8563
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้