เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 30, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 53200 9103 23450 31535 16665 12547 13070 26782 9482 1440 12075 2747 17471
CAD 93626 19691 37712 47684 30293 20330 19700 15729 38121 6556 11564 13358 16115
CHF 39047 5953 17402 20222 8058 12584 13299 11908 12955 0 1537 3752 10792
EUR 173238 27472 56404 91067 58098 49016 53053 52330 14594 12657 39214 13668 32573
GBP 101945 19488 52524 71148 24342 10580 24350 57078 12516 1932 23060 12372 30118
JPY 159908 69373 26351 65155 119425 25083 13835 61027 85402 27544 6050 40682 21966
MXN 55055 18220 6204 33784 46190 3051 2661 10782 29719 7087 4763 16251 5863
NZD 18911 4552 9333 13508 7110 851 2468 12880 1078 701 5796 1981 8959
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้