เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 14, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 47396 7511 14484 27187 20211 12693 12696 22864 16076 1013 5549 1559 11404
CAD 98295 16220 34104 56665 42642 22210 18349 26424 31183 4214 20583 8269 23064
CHF 38302 5222 18304 23178 9912 9833 10017 12449 12623 0 2161 3090 13256
EUR 175810 24274 54374 102280 65951 46682 52911 50405 22530 11416 39817 16795 28892
GBP 101182 15804 47277 76380 31712 8892 22087 51662 19267 10731 21349 10755 22859
JPY 132983 51709 21805 54900 100556 26177 10425 58440 79271 13619 6599 30320 14085
MXN 44963 8294 5193 34197 37076 2472 2694 9226 25118 8076 941 4403 3769
NZD 18508 2366 6926 14791 9790 1351 1792 12765 4269 1738 5359 151 6481
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้