เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 11, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 65790 7314 15918 45269 35476 12852 14041 21712 28551 25671 4458 3547 11151
CAD 98146 16067 19312 54695 56699 23825 18576 22566 28238 2691 26620 4340 17956
CHF 39893 4826 14982 25049 9713 9513 14693 11678 10732 561 1468 3255 10965
EUR 170226 25967 46588 92836 63077 48602 57740 57859 29915 8324 20403 18122 24540
GBP 110560 5967 45805 93539 40942 10628 23387 48600 34166 39657 23005 6474 19746
JPY 130102 46353 21842 61251 96455 22126 11433 61568 65876 8327 24650 31068 12508
MXN 41277 3739 6074 35172 31428 2225 3634 15425 23949 6704 792 1350 4739
NZD 19041 2878 4244 14668 12449 1495 2348 12669 6775 1007 5549 1361 3618
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้