เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 25, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 69320 6524 15148 49610 38403 13176 15759 21100 31083 27225 4351 4219 10367
CAD 83766 12521 18790 44510 44179 23384 17446 13808 29728 2489 12632 5068 17071
CHF 42747 3653 20066 27944 5769 10098 15860 14492 8316 0 1388 3340 15922
EUR 172366 27389 48867 89976 70266 52314 50546 47890 42158 9373 21043 22927 20163
GBP 117162 7289 47533 96240 44391 13301 24906 49925 35754 40144 23442 7289 21109
JPY 131206 62066 24900 46145 95959 21954 9306 52935 65613 8357 23250 40695 12983
MXN 41586 3808 5823 35590 31188 2188 4575 14269 23581 8329 910 1514 4311
NZD 19099 2432 4810 15190 12765 1477 1524 13730 6921 149 5656 1097 4192
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้