เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 09, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 68074 6463 10915 46993 43878 14582 13245 22504 32639 22162 4167 1795 6811
CAD 86795 12579 21408 48345 43410 24217 20323 21400 31510 2736 10327 3769 20337
CHF 38990 1620 15694 26924 7829 9991 15012 14320 5658 0 1460 1151 16249
EUR 179318 29347 46015 90454 82700 55461 46547 43046 48708 8662 21353 22605 17639
GBP 122570 5892 43318 103821 48667 11830 29558 63068 34889 33729 24826 4706 20271
JPY 166059 62978 19719 64530 132212 38463 14040 48901 102572 9397 20072 59328 6111
MXN 42263 4743 4118 34749 33377 2764 4761 13893 25668 7753 1111 2460 2498
NZD 19891 2231 4524 15024 11492 2542 3781 14058 6138 125 5107 633 3901
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้