เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 30, 2008

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 33147 11209 11661 8691 12692 13247 8794 9574 10470 626 6471 6476 4438
CAD 47479 8473 18828 16147 11281 21831 16342 10673 10889 9032 2457 2666 15298
CHF 25073 4968 8815 6491 10305 13314 5653 3413 11849 468 1210 4127 6061
EUR 120499 32529 35733 49384 56465 37506 27221 18952 48473 25457 20281 21011 19213
GBP 76340 9317 45160 42543 12562 24407 18545 33420 0 2727 30085 11877 17313
JPY 105926 57793 13917 25447 73898 22614 18039 28670 44440 13101 7719 38508 5566
MXN 15442 6760 7400 6530 4169 2129 3850 4847 3324 5265 1997 2831 5606
NZD 9033 2360 3369 4152 4267 2521 1397 5067 2035 283 2022 603 3210
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้