เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 06, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 38208 12656 12061 10094 16823 15458 9324 8819 12992 734 8735 9382 4275
CAD 53297 8930 22802 20005 15744 23679 14068 10227 13686 11577 3855 4539 17754
CHF 25435 5978 11845 3897 6440 15250 6840 2895 9592 560 1225 4469 7449
EUR 123878 33733 36108 47299 58793 41739 27870 18891 52083 24527 18018 20881 20562
GBP 78257 11365 46049 40572 13826 26226 18288 32979 0 2905 30778 12012 18447
JPY 110160 62615 16221 26681 74166 20789 19698 29210 44747 13995 7731 43325 7525
MXN 16211 6789 7203 7710 5138 1700 3858 4833 3783 6191 1891 3118 6120
NZD 9970 3286 3038 4080 5417 2604 1515 4922 2842 492 1993 1245 3116
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้