เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 13, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 39676 10310 14786 16073 14625 13243 10215 14109 9299 709 8939 5899 7712
CAD 55217 9277 21481 23378 15457 21548 17265 10886 12105 13919 3954 3669 18590
CHF 24703 4826 11060 5784 6028 13788 7310 3993 8635 494 1256 3480 7170
EUR 117502 26970 36318 51117 51090 38066 28745 27046 44448 18477 18915 13656 19648
GBP 75438 10415 44467 38642 13254 26168 17504 31796 0 3366 28393 9629 18252
JPY 107714 60480 15585 27263 72250 19898 19806 28970 44908 14033 7635 41375 6784
MXN 18232 5943 10201 10141 4259 2144 3768 6769 2588 6491 2045 2062 8753
NZD 9998 3416 3609 3936 4802 2646 1587 5000 2593 246 1940 1514 3475
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้