เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 20, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 45585 10971 17086 22007 16344 12357 11905 20370 8433 696 11485 5641 10040
CAD 65416 8949 23534 31738 21432 23982 19703 12279 18889 20082 4008 3444 19247
CHF 24527 5135 11509 6535 3678 12552 9035 3834 6928 451 1279 4003 6952
EUR 131714 27780 35360 61010 55952 41784 39262 41566 43466 12678 24655 14747 19736
GBP 87698 7489 46526 49259 18613 30882 22491 38653 30 2936 31114 7329 22211
JPY 113171 62529 15439 29220 78405 21298 19203 27612 52510 17030 7697 43764 5320
MXN 24625 5671 14524 17413 4521 1541 5580 14654 5025 6491 2070 1128 11135
NZD 9714 2059 3996 4972 3760 2683 1958 5825 1553 238 1997 276 3811
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้