เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 27, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 45177 12591 16006 20406 17105 11930 11816 17970 9632 706 11626 7558 8358
CAD 64951 7898 22864 31988 21737 24273 19558 12154 20034 19959 3987 2891 17600
CHF 28119 4319 14507 12183 3784 11322 9533 10422 7026 451 1380 2627 9756
EUR 134554 32077 39566 65248 61249 35933 32443 42999 45425 12966 30650 20159 19934
GBP 87433 9697 46691 49233 16801 27920 23358 39200 0 2973 31552 8860 20113
JPY 115063 63369 14362 28783 83450 22757 17097 26378 60384 15899 7492 46508 3457
MXN 30762 5491 16393 23531 9183 1739 5185 20827 9147 6491 2073 915 13157
NZD 10782 1802 6099 6268 2810 2712 1873 6796 431 232 2175 282 5908
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้