เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 03, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 48632 12195 17314 24128 17579 12059 13489 20547 9885 706 12644 6832 8020
CAD 67011 9597 22172 31073 25799 25484 18183 11466 22508 19688 4029 5383 17663
CHF 29006 3801 14941 11668 3282 13254 10500 10043 6799 0 1433 2562 9935
EUR 145456 35350 44402 70629 67183 38404 32798 49939 45701 13206 36686 19149 23849
GBP 83589 8890 42313 45599 16804 28728 24100 37352 1507 2868 29358 8124 16305
JPY 117069 65131 14613 28676 85167 23104 17131 25798 61091 15326 7040 49287 4894
MXN 42781 6678 16388 34577 20734 1431 5564 30502 17858 9099 2035 1293 12690
NZD 12945 1638 7616 7879 2802 3428 2527 8362 143 0 2446 255 7441
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้