เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 17, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 48452 10183 17473 24225 17757 13879 13057 19589 9758 680 12850 5765 8322
CAD 72185 9631 22540 34527 26004 26847 22461 12686 20902 19626 3275 5185 20655
CHF 34470 4848 15986 17495 3773 11862 14446 15042 3772 0 1412 3205 14545
EUR 157952 32809 48246 85908 70830 38610 38251 64481 41946 12787 39367 15216 33365
GBP 83306 10591 41161 43932 18803 28748 23307 36866 3495 2818 28400 10148 17068
JPY 108685 54653 18465 33128 63323 20452 26445 32315 38083 13630 6917 36468 12119
MXN 44972 6061 17693 37394 21151 1447 6058 32674 19896 9215 1863 1243 14625
NZD 12828 2286 6868 7787 3671 2755 2289 8836 1064 0 2346 648 6592
RUB 16511 530 834 15588 14183 393 1494 15032 13858 0 0 287 676
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้