เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 17, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 50497 14926 15345 19033 25625 16538 9527 13292 27695 5242 4727 11963 6732
CAD 93979 8715 32665 53140 32585 27829 24434 15243 15925 19257 2648 4272 29364
CHF 31126 5942 14380 14440 421 10691 16272 14481 835 0 1022 3227 12923
EUR 111077 33657 42696 37055 34864 39817 32969 27323 16682 11014 25397 20960 27809
GBP 76198 7731 40721 48909 15218 19541 20242 43766 5476 2073 17444 6689 24701
JPY 70507 27170 31866 33063 19259 10043 19151 14300 15590 11112 9812 24065 23261
MXN 47497 9178 16648 37260 26889 943 3844 33018 18533 6682 1556 5214 13932
NZD 15548 2872 8952 8978 4857 3698 1739 9272 1438 749 2642 1186 8931
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้