เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 07, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 70500 28880 10764 20438 53130 21173 6597 12456 54323 7721 4267 24733 2364
CAD 58219 7397 30708 22297 9251 27853 17588 16494 6721 1881 2542 5182 27647
CHF 25914 3895 7436 10503 7601 11368 10729 10607 9535 0 1025 1913 4089
EUR 113508 31596 27724 40545 58703 40923 26637 25582 42155 13213 21074 21126 16285
GBP 79456 7150 41612 50326 16359 21974 21479 45477 9741 4085 17133 6330 18458
JPY 84138 25566 32564 44924 24710 13406 26622 32921 13542 12123 10666 22255 30527
MXN 43610 17293 11721 21488 26830 4381 4611 17742 23510 7447 616 12351 10266
NZD 13704 4359 1391 5388 10906 3957 1407 6150 7959 922 1791 2059 1651
RUB 10623 1185 1306 8914 8581 305 517 8592 8924 0 0 1320 611
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้