เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 21, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 69568 25840 8590 23083 51932 20506 8907 14982 51140 8302 4196 22200 2108
CAD 63049 12897 25604 20505 20030 28921 16689 14372 16855 1906 2242 10324 23616
CHF 33601 5718 17803 20270 1218 7366 14333 19865 2229 0 1037 5336 15386
EUR 106679 29708 28111 41574 46109 34763 31825 32538 26335 12899 19760 12767 19641
GBP 83379 15614 39774 55991 23824 11739 19746 52187 15312 7468 16923 9940 17273
JPY 74215 18343 32038 40029 20007 15629 21956 27126 21827 11193 10561 17159 16438
MXN 57092 36407 6300 16752 48891 3557 1525 12407 44560 7447 139 31607 5578
NZD 13843 4538 1033 8161 11130 1144 1680 8919 8645 439 1825 2308 1033
RUB 11480 2390 1801 8624 9047 247 413 8132 8829 0 0 2390 1416
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้