เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 30, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 91416 46348 11358 22842 71094 22051 8789 3035 73293 19691 4253 41886 2964
CAD 80536 32435 23163 16464 41508 31147 15375 7536 37892 3355 5850 30657 16670
CHF 32774 16623 5933 2522 18540 13431 8103 3388 20433 0 953 15033 2363
EUR 114921 47701 30482 26203 51561 40632 32493 15028 37876 17149 21731 25941 16232
GBP 92518 31038 35139 39880 38165 21482 19096 27374 30630 17879 13367 22098 10113
JPY 73476 23261 24308 33018 33782 16835 15024 12821 35848 19471 8858 20993 10095
MXN 54055 40356 11405 8292 39210 5047 3080 2090 35781 8770 149 35456 9053
NZD 23742 18679 996 2886 21519 2177 1227 3677 19558 713 1392 16323 1336
RUB 16001 4580 1837 11034 13735 387 429 8392 11097 0 0 4050 2619
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้