เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 11, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 106896 57276 8430 22134 87447 27323 10856 2628 89657 18555 4215 53853 1165
CAD 95923 47947 14058 11798 64497 35544 16734 1032 64274 4390 6718 46929 4122
CHF 32801 10962 10999 8164 14851 13590 6866 7135 14934 363 1624 10541 8205
EUR 130222 46396 29585 27364 63139 55898 36934 11311 50098 17383 18725 31829 17101
GBP 94413 24568 28824 50172 46577 19561 18900 32501 31977 16257 12582 21902 12181
JPY 70654 24019 23195 29869 24996 16735 22432 10670 23626 20618 6464 18849 13347
MXN 77773 57266 8804 12339 63291 7912 5422 5598 56660 5568 0 54768 7740
NZD 25034 19896 1085 2351 23000 2787 949 3384 20985 424 1000 17458 1240
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้