เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 18, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 101123 51792 7672 22789 83833 26492 9568 4112 83643 18128 4215 46800 2048
CAD 93429 48058 10600 10401 66638 34215 15436 1165 65446 3746 5193 46689 2934
CHF 30291 12121 5366 4778 17351 13307 7489 4470 16909 509 877 10848 3859
EUR 127640 38823 33091 36807 58205 51236 35570 21870 38015 16903 17748 22377 26675
GBP 94626 26849 28507 51667 44044 16101 22066 37339 30466 15723 12795 21675 10919
JPY 72642 25121 22768 29416 30746 18008 19031 9724 29362 20590 6736 20271 11913
MXN 89816 72367 7954 12168 78587 5181 3175 6513 71485 5585 0 68670 7550
NZD 24783 18515 1079 3647 22957 2621 747 4024 21318 1002 823 16188 1299
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้