เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 15, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 104312 58173 9572 17506 88301 28633 6439 1389 89722 17344 3710 51031 4240
CAD 124489 44894 6862 36893 95719 36341 15547 758 64173 4298 3170 41749 5567
CHF 45016 24026 5835 580 32340 20377 6808 515 34215 513 880 23511 3013
EUR 156349 74562 36790 22673 86212 58775 33008 8466 82645 19553 18992 58407 15827
GBP 67178 24491 36978 23532 12617 19148 17576 12452 5482 14821 10770 16207 14960
JPY 108330 54044 16937 24083 74881 30179 16488 6523 74750 21288 8477 47652 5262
MXN 51097 26589 27881 23533 21938 975 1278 19332 18667 6213 0 22553 23793
NZD 23371 20206 1211 131 21192 3034 968 1695 18984 106 1071 17961 2150
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้