เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 22, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 109900 61001 9477 19441 92523 29355 7797 1459 93880 17903 2904 54686 4856
CAD 89054 44156 9604 8490 64525 35673 14190 751 66248 4365 4244 40838 2951
CHF 52087 28968 5177 1588 39465 21455 7369 515 39276 1154 884 28453 4048
EUR 162551 76545 38545 30609 91187 55024 32446 14477 85439 20385 19466 59390 17724
GBP 78452 17821 49416 41763 9981 18856 19043 31257 2194 14937 10873 8947 27733
JPY 119425 63269 17654 26167 86301 29900 15381 7015 88056 22817 8806 57576 3837
MXN 50435 29213 24912 17865 22989 3357 2534 13616 18855 6011 0 24286 21016
NZD 23603 19874 1229 442 21007 3287 1367 1780 19074 106 655 17559 2048
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้