เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 29, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 104250 55700 8002 20795 87859 27672 8306 1459 89489 17929 2904 50326 2741
CAD 71015 23843 5634 13692 49847 32755 14809 2431 46591 5451 4229 21497 3756
CHF 45542 22857 5264 2757 33672 19895 6573 1298 34296 1154 852 22715 3341
EUR 164913 77852 38086 32122 94246 54509 32151 18849 85938 21017 19233 55883 18719
GBP 98205 16129 63955 66057 10203 15991 24019 55208 1714 13754 11304 9914 43098
JPY 119276 63449 18593 26598 82515 29197 18136 8431 85090 22583 9151 55551 3773
MXN 58508 25928 36787 29439 19413 3134 2301 25030 17049 5969 0 22254 32377
NZD 23776 19045 1542 1342 21187 3389 1047 2415 19883 459 248 16730 2200
RUB 15774 5584 415 9216 14780 810 415 9017 10982 0 0 4044 2675
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้