เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 06, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 110359 58029 7864 23247 91476 28994 10930 1459 89676 17309 2927 50727 1968
CAD 88135 41391 5616 10339 66013 35640 15741 619 59952 5980 4244 36998 5463
CHF 49587 28261 4791 2200 37603 19075 7142 1455 37972 1280 862 27322 3156
EUR 170878 86229 35184 30059 105599 54234 29739 15538 97982 18723 19036 67184 17101
GBP 111463 12636 74742 81278 10406 17531 26297 71256 1715 10984 13815 7914 51537
JPY 120340 62127 17484 25847 85016 32235 17709 8166 87173 23827 9541 53436 2642
MXN 66272 25032 45585 37713 17910 3401 2651 33863 15546 5680 0 21021 41687
NZD 24851 19606 1513 2190 22212 3055 1126 2532 20727 1123 108 17033 2321
RUB 17171 5575 370 9643 16223 1789 414 8418 11929 0 0 4135 2217
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้