เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 09, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 111424 54402 6968 26289 93706 30664 10681 3391 88562 17507 3354 48644 2198
CAD 85919 30168 8184 18935 59276 36815 18458 7647 52302 5916 4560 28543 7503
CHF 53280 25717 2419 6965 43210 20577 7630 5690 41466 769 1323 25696 2313
EUR 164192 67904 42731 43340 87461 52237 33289 24700 76071 20348 18076 49486 25590
GBP 103817 28677 44534 53486 38763 21630 20496 35121 28641 12646 9781 31643 23662
JPY 117344 42044 20166 52058 78906 23152 18182 25814 69340 25451 9732 34420 9285
MXN 67557 49221 8771 14096 56212 4170 2504 7994 53809 5674 0 46960 4915
NZD 21106 14709 3454 3476 16196 2921 1456 3278 15412 1375 0 12297 3087
RUB 20378 6668 176 10365 19715 3129 271 6054 13522 0 0 5677 1479
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้