เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 17, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 124030 60635 13747 30030 100283 33258 9893 3881 92449 17576 3153 53500 9861
CAD 94241 35653 12047 21377 63318 37001 18666 6975 53141 6676 4749 33832 13066
CHF 54018 25311 3112 9725 41681 18982 9225 7822 40739 875 1341 25828 2202
EUR 172325 64268 52312 52687 83939 54985 35689 33528 75670 20640 18160 46307 34453
GBP 96616 29520 36105 43232 40156 23856 20347 27247 30833 12882 9800 28944 17403
JPY 125908 48750 13198 47864 92869 29095 19642 16596 78405 26346 9816 41502 4284
MXN 83174 65121 9813 12943 71172 4691 1770 5742 69739 7004 0 63172 5658
NZD 21639 15676 3002 2819 17426 3144 1211 2956 16702 1568 0 12822 3575
RUB 19798 6654 119 9506 19227 3414 228 5195 13004 0 0 5656 1502
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้