เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 29, 2009

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 98465 53603 17072 20461 71294 24214 9912 4023 72171 16935 3140 45277 11076
CAD 101157 50457 10468 13066 76076 37520 14499 663 68340 7832 8586 48905 7089
CHF 38033 10334 17385 17760 8196 9939 12452 16123 7614 1030 1121 10105 16685
EUR 144152 34132 67929 66911 41361 42210 33963 50982 28588 21498 16359 16752 60063
GBP 84792 18480 47955 48787 13728 17475 23059 40449 960 11151 9567 10579 35665
JPY 95217 19943 34846 59501 37716 15773 22655 31139 36075 28204 9412 13881 20257
MXN 96720 70392 5759 20132 87881 5939 2823 11089 85429 9724 128 68242 3624
NZD 18893 13872 5067 2028 12604 2993 1222 2171 12522 1107 0 12540 5067
RUB 18265 2548 359 11289 17583 4308 203 7641 12230 0 0 1721 2034
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้