เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 02, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 116667 59106 10345 27975 92352 28829 13213 3986 87449 21137 4571 52565 4775
CAD 109517 47170 8881 21003 83479 41078 16891 5210 69937 7603 8749 45691 8151
CHF 42147 11508 17818 20150 10198 10465 14107 24445 9949 1376 1057 5657 16830
EUR 218803 35894 102664 135287 66049 45897 48365 116419 49870 14818 25168 18694 79660
GBP 129123 13862 81411 94797 16253 20260 31255 79849 4151 13180 12521 12045 53191
JPY 133600 57332 24780 50719 80941 25279 27609 15898 73666 36060 5273 44004 10296
MXN 118640 91411 11632 20272 105318 6828 1561 10416 105006 10086 245 88176 6731
NZD 20158 13715 8603 4085 9678 2358 1877 3532 8062 1339 474 11657 8301
RUB 20005 3119 200 11379 19509 5477 266 6172 13914 0 0 2250 1335
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้