เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 16, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 126301 73747 10253 22806 105720 29121 9701 1491 108825 21317 2281 65397 3496
CAD 180184 80982 11342 50877 145795 42401 17123 1038 101884 7480 7826 77445 6241
CHF 32157 8977 14210 10785 6701 12264 11115 10560 3250 1107 1032 7317 15851
EUR 163822 41800 88141 82124 32720 38467 41530 70764 12040 14278 23383 18336 79044
GBP 121551 11731 75718 94765 14211 14897 31464 80958 3283 12671 12480 9109 53910
JPY 95999 41278 26081 35087 43303 19581 26562 5961 39735 34267 5603 29987 16745
MXN 127293 109662 6408 9371 120427 7840 38 2108 110843 9424 435 104653 12289
NZD 15638 11334 8525 1827 5970 2477 1143 2212 5998 1320 287 9162 7895
RUB 24133 7842 200 9602 23696 6689 237 5597 17798 0 0 6240 1639
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้