เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 18, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 113271 50564 12184 36692 83248 25495 17319 14021 66716 20377 3708 37267 13395
CAD 124952 53254 8369 33225 100637 37880 15353 8516 84621 6280 8560 58797 6559
CHF 48242 10616 25174 28168 4418 9301 18493 33329 2542 989 969 3515 25130
EUR 300526 54411 161554 195262 76108 48129 60140 164771 34090 19497 30015 37605 153869
GBP 152357 10492 87237 125341 29892 15980 34684 107453 8268 12619 14620 7070 66699
JPY 142699 21393 55682 106814 55727 14439 31237 63734 35571 33225 7492 15530 52022
MXN 85778 42037 6335 38938 77884 4783 1539 22571 73807 10502 433 43906 5239
NZD 21357 16740 4187 2171 15281 2446 1889 3804 14584 0 463 14496 3900
RUB 27963 3564 205 18569 27259 5594 263 6978 20058 0 0 4877 285
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้