เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 15, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 57653 27729 15323 10978 24015 17370 16739 7173 24554 6407 4418 20078 9402
CAD 127919 37460 10106 47624 95293 35277 14962 19071 69080 7956 8206 33384 8394
CHF 44092 8852 25328 27792 4332 7447 14431 27494 1978 1312 1219 6943 26218
EUR 227632 49526 111886 133605 58614 42646 55277 117861 21342 20402 29985 29958 109270
GBP 119301 13081 61215 91566 25052 14163 32543 82115 9749 13519 15370 7665 43297
JPY 82217 23304 26984 43467 26882 15446 28351 6618 20679 38198 6813 19769 21148
MXN 52676 33414 5117 14151 46245 5083 1286 663 40662 13763 539 31497 8578
NZD 9089 4329 6458 2855 1261 1905 1370 3764 338 0 1083 2726 6068
RUB 31282 3699 982 21232 26567 5630 3012 6856 16665 0 0 5209 986
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้