เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 05, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 139447 81871 12835 24969 113042 32451 13414 5474 109902 21007 2885 78565 8182
CAD 120045 62909 20231 16843 85492 40191 14220 593 71787 10053 9813 59219 13476
CHF 56636 31693 9094 5279 38448 19659 9089 4366 33680 2299 841 29472 11686
EUR 197406 72979 24736 66364 122353 55978 48232 40997 84694 24536 27435 48716 24827
GBP 86536 37064 27661 23758 39982 25713 18892 7379 23953 14129 14132 36427 12248
JPY 142488 66866 17660 44606 96417 30632 28027 7015 85280 41856 5619 59143 14359
MXN 139575 106169 20405 26893 117470 6513 1700 6079 111307 22050 150 101423 10394
NZD 26042 21339 5005 881 19451 3822 1586 1953 17658 650 136 19104 6351
RUB 37528 4974 20 24167 36762 7785 144 4620 23637 0 0 15209 4640
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้