เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for November 30, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 117302 44794 18151 41271 82785 30645 15774 21408 78101 18859 2826 38334 12856
CAD 100245 30999 11844 29282 70943 39027 16521 9431 56174 11101 11025 28978 8009
CHF 43600 16240 8416 11647 25043 15699 10127 7030 18548 2255 917 16152 11044
EUR 203930 47264 54512 96865 94867 55948 50698 64873 55860 26106 21679 31464 50009
GBP 85587 24409 29273 41148 34219 19133 21198 22359 10563 10751 20667 26372 18090
JPY 133069 55791 25785 51521 75586 24660 30601 16145 66213 34651 5536 31861 20030
MXN 134618 97199 18293 30705 113789 6090 1912 8444 111320 21825 150 95337 3815
NZD 27575 22982 4537 1301 21802 3292 1236 1910 20022 125 0 21567 6072
RUB 43401 6779 5 28398 42928 8087 331 7592 23867 0 0 14517 7248
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้