เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 07, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 127012 53550 10198 41937 102478 31003 13814 11247 86726 18278 2783 48536 4517
CAD 114999 47003 13281 28147 85525 39846 16190 9438 64527 11557 10078 40063 11263
CHF 42914 18014 9027 9920 24795 14975 9087 7199 19692 1801 884 16794 10606
EUR 198099 32322 47612 115122 92641 47101 54292 69985 38057 23303 22315 17486 49899
GBP 86269 14242 27162 52143 36262 18168 21129 23110 5424 8413 21760 22009 19666
JPY 132233 47661 24373 55384 74207 28468 32933 16265 61091 34325 5954 24070 18531
MXN 143823 78102 18620 56856 121413 7234 2159 13194 100594 22069 150 78447 6468
NZD 27595 22024 3763 2185 22194 3220 1472 2137 19926 460 0 20475 5104
RUB 51528 8496 0 33423 50713 9529 735 10009 28190 0 0 17095 8963
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้