เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 21, 2010

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 115007 69875 9325 14331 93481 30684 12084 5028 86687 10659 3494 67197 7314
CAD 91294 39665 14717 12976 63827 38653 12750 1733 53399 10223 7216 31293 6500
CHF 44704 25365 12838 2529 22437 16733 9352 3178 18850 1493 1396 22417 14623
EUR 156136 38604 52697 68741 54908 48120 47860 44217 18739 22569 22281 22249 52260
GBP 69207 14579 22011 36813 25689 17815 21507 22889 1982 6956 21544 18877 16951
JPY 90072 34243 21714 36574 38943 18987 29147 6595 30802 32396 5757 26660 18025
MXN 116332 89066 11064 20862 103930 6404 1338 3293 95438 18225 0 85371 15014
NZD 25081 17780 10414 5150 13326 2151 1341 4359 12303 501 0 17195 7059
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้